وب کانتنت اسلایدر

ناشر منبع

ناشر منبع

نحوه ارزیابی شاخص‌های کسب‌وکار- کیفی سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری برای پاییز 1399

بازرگانان برای رفع مشکل سقف واردات خود می‌توانند نسبت به ارزیابی شاخص‌های کسب‌وکار- کیفی که نیازمند دریافت اسناد و مدارک و ارزیابی‌های خبره‌محور است، از طریق مراجعه به سه مؤسسه رتبه‌بندی دارای مجوز فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند.

لزوم ثبت اطلاعات صورت‌های مالی حسابرسی‌شده در سامانه جام

بازرگانانی که در سال 1397 مشمول حسابرسی بوده‌اند، لازم است اطلاعات صورت‌های مالی حسابرسی‌شده خود را حداکثر ظرف یک هفته در سامانه جامع اطلاعات صورت‌های مالی (جام) از طریق سامانه جامع تجارت (منوی عملیات رتبه‌بندی و مالی- لینک مدیریت صورت‌های مالی) وارد نمایند تا پس از کنترل اطلاعات با صورت مالی حسابرسی‌شده توسط مؤسسه حسابرسی خود، اطلاعات به سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری منتقل شده و برای رتبه‌بندی و تعیین سقف واردات آن‌ها مورد استفاده قرار گیرد. همچنین بازرگانانی که طبق مقررات...

سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری مبنای تعیین سقف واردات و تعداد رشته فعالیت قرار گرفت.

براساس مصوبه جدید هیئت وزیران سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری مبنای تعیین سقف واردات و تعداد رشته فعالیت کارت بازرگانی قرار گرفت.