وب کانتنت اسلایدر

ناشر منبع

ناشر منبع

نحوه ارزیابی شاخص‌های کسب‌وکار- کیفی سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری برای بهار 1399

بازرگانان برای رفع مشکل سقف واردات خود می‌توانند نسبت به ارزیابی شاخص‌های کسب‌وکار- کیفی که نیازمند دریافت اسناد و مدارک و ارزیابی‌های خبره‌محور است، از طریق مراجعه به سه مؤسسه رتبه‌بندی دارای مجوز فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند.

کنترل سقف واردات در ثبت سفارش براساس رتبه‌بندی سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری به قوت خود باقی است.

برخلاف برخی اخبار منتشرشده مبنی بر حذف کنترل سقف واردات در ثبت سفارش، طبق ابلاغیه دفتر وزارتی بر کنترل سقف ارزشی واردات طبق تصوینامه شماره 130722/ت55743هـ مورخ 4/10/1397 در ثبت سفارش تأکید شده است که در آینده نزدیک به صورت سیستمی هنگام ثبت درخواست داخل سامانه جامع تجارت اعمال خواهد شد.

سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری مبنای تعیین سقف واردات و تعداد رشته فعالیت قرار گرفت.

براساس مصوبه جدید هیئت وزیران سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری مبنای تعیین سقف واردات و تعداد رشته فعالیت کارت بازرگانی قرار گرفت.