وب کانتنت اسلایدر

ناشر منبع

سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری مبنای تعیین سقف واردات و تعداد و نوع رشته فعالیت قرار گرفت.

مصوبه جدید هیئت وزیران سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری مبنای تعیین سقف واردات و تعداد رشته فعالیت کارت بازرگانی قرار گرفت.

سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری با حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات رونمایی شد.

همزمان با رونمایی از سامانه جامع تجارت، سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری نیز با حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات رونمایی شد.

دستورالعمل شاخص‌های سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.

دستورالعمل شاخص‌های سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری پس از ارسال پیش‌نویس و دریافت نظرات از تمامی دستگاه‌های مرتبط ابلاغ شد.