ناشر منبع

angle-left سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری مبنای تعیین سقف واردات و تعداد و نوع رشته فعالیت قرار گرفت.

سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری مبنای تعیین سقف واردات و تعداد رشته فعالیت قرار گرفت.

بر اساس مصوبه جدید هیئت وزیران سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری مبنای تعیین سقف واردات و تعداد و نوع رشته فعالیت کارت بازرگانی قرار گرفت.
مصوبه جدید که در واقع اصلاح مصوبه تیرماه است، سقف ارزشی واردات را بر اساس رتبه‌بندی اعتباری «سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری» تعیین شده و صرفاً در صورت عدم امکان رتبه‌بندی، سقف حداقلی 500 هزار دلار در نظر گرفته شده است.
همچنین تعداد رشته فعالیت کارت بازرگانی که براساس توافق قبلی وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی برای همه بازرگانان سه رشته فعالیت تعیین و در مصوبه تیرماه بند مربوط به فهرست آن یعنی تبصره 3 بند 2 ماده 10 آیین‌نامه حذف شده و موجب بلاتکلیفی این موضوع شده بود، براساس رتبه‌بندی اعتباری سامانه مذکور تعیین خواهد شد.

 

 

توضیحات تکمیلی خبر را از اینجا ملاحظه نمایید.