ناشر منبع

angle-left دستورالعمل شاخص‌های سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.

دستورالعمل شاخص‌های سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.

دستورالعمل شاخص‌های سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری پس از ارسال پیش‌نویس و دریافت نظرات از تمامی دستگاه‌های مذکور در ماده 4 آیین‌نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و برگزاری جلسات مشترک و اعمال تمامی نقطه‌نظرات در آن، در تاریخ 10/5/1397 توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.

این دستورالعمل را می‌توانید از بخش «مستندات و قوانین» دریافت نمایید