راهنما

بازرگانان محترم لطفاً به نکات زیر توجه کامل فرمایید:

  • صدور و تمدید کارت بازرگانی همچنان از طریق سامانه کارت بازرگانی هوشمند به آدرس http://cscs.chambertrust.ir و توسط شعب اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشور انجام خواهد شد.
  • قبل از درخواست صدور یا تمدید کارت بازرگانی، حتماً شرایط مربوط را طبق ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به طور دقیق مطالعه و اسناد و مدارک مورد نیاز را آماده نمایید. آیین‌نامه مربوط با آخرین اصلاحات از بخش «مستندات و قوانین» قابل دریافت است.
  • از این پس تأیید کارت بازرگانی توسط سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در این سامانه انجام خواهد شد و مبنای استعلام سامانه جامع تجارت و دیگر سامانه‌های تجاری کشور قرار خواهد گرفت.
  • بخش «ورود» در صفحه اصلی صرفاً برای ورود کارشناسان و مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شده است و ورود بازرگانان به این سامانه صرفاً از طریق سامانه جامع تجارت به آدرس https://ntsw.ir امکان‌پذیر است.
  • بازرگانان محترم می‌توانند با ورود به این سامانه از طریق سامانه جامع تجارت، اطلاعات شاخص‌های رتبه‌بندی خود را طبق «دستورالعمل شاخص‌های سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری» مشاهده نموده و در صورت وجود مغایرت، با ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز درخواست بازبینی نمایند. دستورالعمل مذکور از بخش «مستندات و قوانین» قابل دریافت است.